_____________________________________________________________________________________O nás
_____________________

Obchodná spoločnosť PCL SERVIS s.r.o. vznikla v roku 2005 s prevažujúcou
obchodnou činnosťou v predaji a servise počítačovej a kancelárskej techniky,
najmä v budovaní a správe počítačových sietí vrátane dodávok hardware
a software ako i komplexného servisu.

Neskôr spoločnosť PCL SERVIS s.r.o. nadviazala na tradíciu akciovej spoločnosti
PALIVÁ BRATISLAVA a. s. v obchode s pevnými uhoľnými palivami, palivovým
drevom a plynmi Propán – Bután v tlakových fľašiach na pôvodnom predajnom
mieste v areáli na Prievozskej ul. č. 32 v Bratislave.

Sortiment nášho tovaru: Pevné uhoľné palivá a koks
...................................: hnedé uhlie (kusové-kocka) 40-100 mm
...................................: hnedé uhlie (orech I) 20-40 mm
...................................: čierne uhlie (kocka) 40-100 mm
...................................: čierne uhlie (orech) 10-30 mm
...................................: brikety hnedouhoľné
...................................: koks (kocka) 35-100 mm
...................................: koks (orech) 20-40 mm
...................................: koks (hrášok-na kováčske práce) 10-20 mm
...................................: drevo tvrdé kálané

...................................: Plyn propán bután
...................................: propán bután vo flašiach (1kg, 2kg, 5kg,10kg, 33kg)
...................................: propán vo fľašiach (10kg, 33kg)


Na základe nášho dlhodobého pôsobenia na trhu zabezpečujeme
pre našich odberateľov ten najkvalitnejší sortiment tovarov od
dodávateľov, ktorí majú certifikáty na dodávaný tovar vo
všetkých oblastiach.

Zároveň dávame do pozornosti, že v letnom období poskytujeme
pre verných zákazníkov zaujímavé zľavy. Pri väčšom odbere je
možná dohoda o množstevných zľavách.

Služby v oblasti výpočtovej techniky:

- správa počítačových sietí
- údržba a opravy hardware a software
- odborné poradenstvo
- dodávky HW a SW


Prenájmy nehnuteľností:

- prenájom skladov
- prenájom kancelárií a výrobných priestoroch
- prenájom spevnených plôch

Pri prenájmoch môžeme zabezpečiť rôzne služby (železničná vlečka, nakládka
a vykládka tovarov (najmä sypkých materiálov), váženie na cestnej alebo železničnej
váhe a podobne.


_________________________________________________________________